Konservointi

Suunnittelu

Konservointityö alkaa suunnittelulla ja työjärjestyksen laadinnalla. Työvaiheet dokumentoidaan ja käytettävät materiaalit kirjataan. Monesti pienetkin suojaustoimenpiteet pidentävät kohteen säilyvyyttä. Esim. vuotavan katto voidaan väliaikaisesti korjata ja siten vähentää vaurioita. Suunnittelun jälkeen tehdään päätös korjauksen laajuudesta.

vauriokart
suunnittelu

suunnittelu3

Puhdistus

Alkuperäisen tai vanhan pintakäsittelyn säilyttäminen on tärkeää. Pintoja on niin vähän, että niiden suojelua tulisi lisätä esim. rappukäytävät ja kattomaalaukset. Pintoja voi puhdistaa ja tarvittaessa kiinnittää paremmin.

puhdistus5

puhdistus4

puhdistus6

puhdistus3

puhdistus2

puhdistus

Suojaus

Suojauksella pyritään vähentämään rapautumista ja vaurioita. Suojaustoimenpide voi olla esim. käytön vähentäminen tai mahdollisen kopion valmistaminen.

© 2021 Mestarinpuolikas.fi Vanha valtatie 59, 80230 Joensuu. Puh. 050 5283527. Email. teemu.kuivalainen@mestarinpuolikas.fi